Barockens musik

Vad är klassisk musik?

Klassisk musik kännetecknas av höga stilmässiga ideal och akustiska instrument. Musiken skrivs ofta av vissa kompositörer och framförs ofta i form av symfonier, sviter, sonater eller konserter. Den klassiska musiken har funnits länge och förekom redan under medeltiden i form av sjungna böner i klostren. Sedan 1500-talets slut har den varit under stor utveckling och förändring. Det ska dock betonas att äldre klassisk musik kan innehålla lika stora musikaliska värden som nyare, och på så sätt är utveckling möjligtvis ett felaktigt begrepp.

Barocken är viktig

En epok som varit särskilt viktig inom musikhistorien är barocken. Om man pluggar in sina hörlurar från https://www.teknikdelar.se/ och lyssnar på popmusik, kommer även den vara inspirerad av barockens musik, och bland annat den stämförings-teknik som utvecklades då.

Barockens kännetecken

Barocken pågick mellan slutet av 1500-talet, fram till runt 1750. Musiken var ofta sakral, alltså anpassad till kyrkliga sammanhang och ideal. Här började större ensembler ta form. Likaså var körmusik populär. De musikaliska fraserna var ofta luftiga och lätta, även om innehållet likväl kunde vara allvarligt och tungt. Den stora mästaren var den tyske kantorn Bach. Hans musik var såpass komplex att samtiden ofta hade svårt att förstå sig på den. Bachs styrka var behärskandet av kontrapunkten, den teknik i vilken flera melodier harmoniserar mot varandra. Tekniken fulländades bland annat i cellosviterna, i vilka flera parallella melodier förekommer i en enda linje av toner.

Redan under barocken började man experimentera med klanger, en teknik som senare skulle utvecklas än mer. Genom olika kombinationer av instrument, och genom olika spelsätt, kan man även genom själva klangen förmedla ett musikaliskt budskap.

Tidens instrument var något olika dagens. För att spela barockmusik genuint anser man idag att man ska använda tidstrogna instrument, som ger den klang kompositörerna föreställde sig.

Leave a Reply

mts_schema