Musik och hälsa

Studier visar att musik och hälsa hänger ihop. Den som ägnar sig mycket åt musik mår ofta bättre än den som inte gör det. Det finns många psykologiska aspekter på musik som man inte alltid tänker på. Den som själv spelar eller sjunger kan använda musiken som ett sätt att kanalisera och uttrycka åsikter och känslor. Det brukar fungera terapeutiskt. Alla människor mår bra av att få uttrycka sig och många gånger kan musiken vara ett bättre och enklare sätt att uttrycka sig på än med bara ord. Många mår bra av att ha någonstans att gå när man inte vet hur man ska hantera alla känslor.

Musik som en hjälp i vardagen

Många människor lyssnar på musik dagligen. Det kan vara ett sätt att förstärka sina känslor. Om man är glad kanske man lyssnar på partymusik och känner sig ännu gladare. Är man lite sorgsen lyssnar man kanske på någon lite melankolisk musik som till exempel Lars Winnerbäck eller Tomas Andersson Wij. Att hantera vardagen med musik är något som människor gör. Något som många brukar uttrycka är att musiken fungerar som en tröst. Ofta är det texterna som talar till människor. Det kan kännas som att textförfattaren skriver om precis sådant som man själv har varit med om. Det väcker igenkänning och skapar en känsla av tröst.

Att själv spela och sjunga

Att själv spela och sjunga tillför ytterligare en dimension till det här med musik och hälsa. Att vara kreativ och skapa musik är en aktivitet som många finner väldigt tillfredsställande. Man mår bra av att skapa och se någonting växa fram. I musiken får man också möjlighet att uttrycka sig och säga något om allt som man tänker och känner. Många skriver personliga texter och låter sitt eget liv uttryckas genom musik. Det spelar inte så stor roll hur musiken låter eller om andra uppskattar musiken. Det viktiga är att man själv mår bra av att skapa den och att man känner att det är en meningsfull syssla.

Leave a Reply

mts_schema